Universidad de Concepción

Español

Inglés

Francés

Portugués

Alemán

Programa Español Como Lengua Extranjera

Cursos desarrollados con investigación lingüística

Con metodologías de enseñanza comprobadas

Apresentação

O programa de Espanhol como Língua Estrangeira da Universidad de Concepción visa promover o ensino, a pesquisa e a difusão do espanhol como língua estrangeira nas variedades linguísticas de América Latina. Com a finalidade de melhorar a comunicação em espanhol como Língua Estrangeira (LE), o programa integra o ensino de tarefas interculturais com a aprendizagem colaborativa em ambientes tecnológicos, sociais e culturais.

Noticias ELE